SundreBall-helt!

Hjarteleg takk til alle frivillige heltar som gjer det mogleg å arrangere Sundreball år etter år.

Vil du vera frivillig på neste SundreBall? Meld deg inn på facebooksida
«frivillige sundreball», eller send oss ei melding. Me kan love sosialt lag, mykje moro og nye kjenningar. Behova er mange;  servering, billettsalg, køyring, sjauing, rigging i forkant og rydding i etterkant.

Ingrediensar:

1 stk. bygd
1 stk. bedehus
2 ss. frivillige
1 pk. artistar

Slik gjer du:

1. Forvarm bedehusettil 18° og vend inn dei frivillige.
2. Tilsett bygd og artistar. Rør kraftig.
3. Server med stort engasjement.

Kontakt oss