Våre sponsorar og samarbeidspartnarar.

SundreBall er utruleg takksam for, og ikkje minst heldig, som har velvillige sponsorar og samarbeidspartnarar som støttar opp om festivalen. Nokre bidreg med hjelp og utstyr, andre med reine peng, og nokre gjennom annonser og profilering. Utan eit engasjert næringsliv og kommune i ryggen, ville rett og slett ikkje festivalen kunne gjennomførast. Dette sett me stor pris på !